1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, BEYZA DERNEK – MOOLA  (bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır), SİPARİŞ VEREN/ALICI`ya satışını yaptığı, internet sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme boyunca ALICI tarafından, kaç adet olduğuna bakılmaksızın, satın alınan tüm ürünler “ÜRÜN” olarak anılacaktır.

2. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı : CELAL DERNEK – MOOLA
Adres : Tuna Mahallesi 827 Sokak No : 23 / 1 Merkez / Bartın
Telefon : 0 (541) 347 2080
WhatsApp Destek : 0850 885 3722
Eposta : moolacomtr@gmail.com
VKN – VD. : 30116454442 – Bartın VD.
İade Adresi : Tuna Mahallesi 827 Sokak  No : 23 / 1 Merkez / Bartın

 

3. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı / Ünvanı :
Firma Adı :
Vergi Numarası :
Vergi Dairesi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta :
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1. ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de SATICI’nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI, kampaya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. BEYZA DERNEK – MOOLA tarafından satılan her ÜRÜN garanti kapsamındadır.

4.4. Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil satış fiyatı ALICI’ya ödeme işlemi tamamlanmadan önce SATICI’ya ait internet sitesi üzerinde alenen gösterilmektedir.

5. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2. İnternet üzerinden satın alınan ÜRÜN’ün iadesi için Şirketimizin e-ticaret birimi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

5.3. Siparişin verilmesinden sonra siparişin hazırlanma ve kargo süreçleri başlamış olduğundan meydana gelebilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmesi adına cayma hakkının ALICI tarafından kullanılabilmesi ancak ÜRÜN’ün ALICI tarafından teslim alınmasından sonra mümkündür.

5.4. İade edilmek istenen ÜRÜN’ün, teslim alınmasından 14 gün içerisinde firmamız ile iletişime geçilerek verilen anlaşma kodu doğrultusunda Yurtiçi Kargo veya MNG kargo aracılığı ile Şirketimize gönderilmesi durumunda kargo ücreti tarafımızca karşılanacaktır.

5.5. Orjinal ambalajı zarar görmüş, kullanılmış, tahrip edilmiş ÜRÜN’lerin iadesi ve değişimi kabul edilmemektedir.

5.6. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’nin “2. SATICI BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile , ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ÜRÜN’ün işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,i. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)ii. Cayma formu,iii. İade edilecek ÜRÜN’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.iv. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.v. Cayma hakkının kullanılması ile ALICI, elindeki ÜRÜN’ü 10 gün içerisinde SATICI’ya iade etmelidir.vi. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ÜRÜN’ün değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ÜRÜN’ün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.vii. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.Satın alınmış olan ÜRÜN’ün kullanılmamış ve satılabilirlik özelliklerini kaybetmemiş olması halinde ancak iade işlemi mümkün olabilmektedir. ÜRÜN’ün etiketlerinin ve logolarının zarar görmemesi ve ÜRÜN’e ait tüm aksesuarların ÜRÜN ile beraber iade edilmesi zorunludur.

Faturası ile gönderilmeyen ürünlerin iadesi alınamamaktadır. İadelerinizi faturası ile birlikte göndermeniz rica olunur. İade yapabilmek için e-faturanız gereklidir. Bilgi fişi ile iade işlemi yapılamamaktadır.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin ÜRÜN’ler ile elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI`ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

7. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI, SATICI ile akdedeceği Sözleşme dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için; tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir. Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri nezdinde gerçekleştirebilir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;A. Değeri 4.570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,B. Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,C. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,D. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.2018 yılı için değeri 6.860 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir nüshası SATICI’nın uygun gördüğü bir usulle ALICI’ya iletilecektir.