MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu`nu (“Form”) okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Bundan böyle, Tuna Mahallesi 827 Sokak Yaşar Kıyıkoğlu Apartmanı No : 23 / 1 Merkez / Bartın adresinde mukim, 3161038260 VKN İle Bartın Vergi Dairesine kayıtlı BEYZA DERNEK – MOOLA “SATICI”, internet üzerinden alışveriş yaparak Mesafeli Satış Sözleşmesi`ni kabul eden müşteri “ALICI” ve taraflar birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

Madde – 1. Sözleşme`nin Konusu

şbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait “www.moola.com.tr” adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde – 2. SATICI Bilgileri
Ünvanı : BEYZA DERNEK – MOOLA
Adres : Tuna Mahallesi 827 Sokak Yaşar Kıyıkoğlu Apartmanı No : 23 / 1 Merkez / Bartın
Telefon : 0 (541) 347 2080
WhatsApp Destek : 0850 885 3722
Eposta : info@moola.com.tr
VKN – VD. : 18428889176 – Bartın VD.
İade Adresi : Tuna Mahallesi 827 Sokak Yaşar Kıyıkoğlu Apartmanı No : 23 / 1 Merkez / Bartın
Madde – 3. ALICI Bilgileri
Adı Soyadı / Ünvanı :
Firma Adı :
Vergi Numarası :
Vergi Dairesi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta :
Madde – 4. SÖZLEŞME Konusu Ürün Bilgileri

4.1. Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI`ya ait internet sitesinde mevcuttur. Ürüne ait münhasır özellikler de SATICI`nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, SÖZLEŞME konusu ürünün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI`nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana veya SATICI tarafından değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir sürenin sonuna gelinmesi ile ilan edilen fiyatın artık geçerli olmayacağı belirtilen ürün, sürenin dolmasıyla SATICI tarafından yeniden belirlenecek fiyatlar üzerinden satışa sununlacaktır.

4.3. SÖZLEŞME konusu ürüne mahsus satış fiyatı, tüm vergiler ve yan giderler dahil olmak üzere toplam fiyat ALICI`ya internet sitesinde işlemini tamamlamasından önce sunulmaktadır.

Madde – 5. Genel Hükümler

5.1. ALICI, İnternet Sitesi`nde belirtildiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI`nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve Form`u okuduğunu; bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. SATICI, İnternet Sitesi`nin, mobil uygulamanın veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI işbu SÖZLEŞME`nin kurulması veya ifa edilmesi aşamalarında; kendi sorumluluğunda olmayan iş ve işlemler ile elektronik araçlarda meydana gelebilecek sorunlar, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz olarak girilmesi, değiştirlmesi veya kullanılması ve SATICI`nın ağır kusurunun olmadığı iş ve işlemler dolayısı ile ALICI`nın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan zarardan hiçbir şekillde sorumlu tutulamayacaktır.

5.3. SATICI, internet sitesi ve/veya mobil uygulamada mevcut her türlü hizmet, ürün, kullanma koşulları ile internet sitesi ve/veya mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, ALICI`ya internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmesini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

5.4. İnternet sitesi ve mobil uygulama, SATICI`nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. SATICI, internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; SATICI`dan önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksinin tespiti halinde, SATICI`nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin tüm hakkı saklıdır.

5.6. SÖZLEŞME konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde tayin edilen süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI`nın işbu SÖZLEŞME`nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo Firması …….. Kargo`dur. Madde 3`te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, toplam sipariş bedelinin 150 (yüzelli) Türk Lirası`nın altında olması halinde, ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

5.7. SÖZLEŞME konusu ürün/ürünler, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI yahut SATICI`nın tayin ettiği kargo şirketi sorumlu tutulamaz.

5.8. Ürünün/Ürünlerin ALICI`ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI`ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.9. SATICI, SÖZLEŞME konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edileceğini kabul ve beyan eder.

5.10. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, 3 (üç) gün içerisinde ALICI`ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI`ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI`nın ücret iadesini tercih etmesi karşısında SATICI ürün için almış olduğu ücreti 14 (ondört) gün içerisinde, ALICI`nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade eder.

5.11. Ürünün/Ürünlerin tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI`nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI`ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI`nın iade etmediği ürün ile ilgili sorumluluğunun doğacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI`nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI`nın ALICI`nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

5.13. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya ivedilikle bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

5.14. ALICI`nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde , ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI`nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

5.15.ALICI`nın hayatın olağan akışına aykırı, perakende alım sınırının üstüne çıkan, toptan alım izlenimi veren siparişlerinde SATICI siparişi tamamen iptal edebilir ya da perakende alım sınırında kalan ve SATICI`nın belirleyeceği adette ürünü ALICI`ya teslim edebilir.

5.16. ALICI`nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI`dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

5.17. Ürün fiyatlarında açık bir hata olduğu, basiretli bir tüketici tarafından anlaşılacak seviyede, piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, mezkur hatalı fiyata göre verilen tüm siparişler SATICI tarafından iptal edilebilecektir. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

5.18. SATICI, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalar dolayısı ile sorumlu tutulamayacaktır.

Madde – 6. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI`dan talep edebilir ve her koşulda ALICI`nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI`nın uğradığı zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 7. Cayma Hakkı

7.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünler ALICI tarafından iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI`nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI`ya aittir.

7.2. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI`nın anlaşmalı olduğu ve ALICI`ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI`ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.3. Üçüncü kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),cayma formu, Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI`nın işbu SÖZLEŞME`de belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI`nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI`ya iade edecektir.

7.4. Ürün SATICI`ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI`ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine tüzel kişi ALICI`ların “iade faturasıdır” ibaresi yazarak ürünü iade etmesi gerekmektedir. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI`ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI`ya geri gönderilecektir.

Madde – 8. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler, ALICI`nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler,çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI`ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI`nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünlerin iadesi mevzuat kapsamında SATICI tarafından sağlanamamaktadır.

Madde – 9. ALICI`nın Başvurabileceği Hukuki Yollar ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar öncelikle TARAFLAR arasında dostane çözüm yöntemleri ile hallolunmaya çalışılacaktır. Uyuşma sağlanamaması halinde ALICI tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı`nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68`inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6`ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;

a) Değeri 4.570 Türk Lirası`nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 Türk Lirası`nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2018 yılı için değeri 6.860 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

İşbu Sözleşmenin bir nüshası SATICI tarafından ALICI`ya SATICI`nın uygun gördüğü usulle iletilecektir. Sözleşmenin ifasına ilişkin işlemler kapsamında SATICI edindiği bilgi ve belgeleri 3 yıl süre ile muhafaza edecektir.